Analiza zdarzeń medycznych do których dysponowani byli strażacy w Oświęcimiu podczas stanu zagrożenia epidemiologicznego COVID 19 Bachelor thesis

Thesis information

Language of the thesis: Polish [PL]
Title:
PL
Analiza zdarzeń medycznych do których dysponowani byli strażacy w Oświęcimiu podczas stanu zagrożenia epidemiologicznego COVID 19
The analysis of medical events requiring assistance of local firefighters during the COVID-19 pandemic in Oświęcim
Dissertation advisor:
Seminar: Diploma seminar
Organizational unit: Instytut Nauk o Zdrowiu
Date of approval of the subject: June 5, 2024
Abstract:
PL
W niniejszej pracy podjęto się weryfikacji czynności podejmowanych przez strażaków KP PSP Oświęcim w zakresie izolowanych zdarzeń ratownictwa medycznego podczas stanu zagrożenia epidemiologicznego COVID-19. Takie wyjazdy stanowią jedynie ok. 1,56% ze wszystkich podejmowanych interwencji, podczas których ratownicy zatrudnieni w KP PSP Oświęcim najczęściej mieli do czynienia z osobami w stanie stabilnym, które wymagały jedynie termoizolacji i wsparcia psychicznego. W podsumowaniu opracowania przedstawiono propozycje mogące podnieść jakoś udzielanej przez strażaków pomocy.
The research purpose of the following work is the verification of the izolated medical events the firefighters from the District Headquarters of the State Fire Service in Oswiecim were engaging in during the state of epidemiological threat regarding COVID-19. Such interventions were proved to consistute merely 1,56% of all the interventions the firefighters were distributed to and they mostly regarded stable patients who required no other aid than thermal insulation and mental support. The work is concluded with suggestions aiming at enhancing the quality of the assistance provided by the firefighters.
Keywords:
PL
Państwowa Straż Pożarna, Kwalifikowana Pierwsza Pomoc, COVID- 19, Izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego
State Fire Service, Advanced First Aid, COVID-19, Izolated Medical Events
Reviewers: