Leczenie żywieniowe jako istotny element w terapii pacjanta onkologicznego – opis przypadku Bachelor thesis

Thesis information

Language of the thesis: Polish [PL]
Title:
PL
Leczenie żywieniowe jako istotny element w terapii pacjanta onkologicznego – opis przypadku
Nutritional treatment as an important element in the therapy of an oncological patient – a case report
Dissertation advisor:
Organizational unit: Instytut Nauk o Zdrowiu
Date of approval of the subject: May 8, 2024
Abstract:
PL
Wstęp: Choroby nowotworowe stanowią jedno z największych wyzwań dla współczesnej medycyny, zarówno pod względem diagnostyki, jak i terapii. Dynamiczny rozwój badań naukowych i postęp technologiczny poszerzają horyzonty wiedzy na temat mechanizmów tych chorób. Leczenie żywieniowe, jako integralna część terapii onkologicznej, odgrywa kluczową rolę w poprawie efektywności leczenia oraz jakości życia pacjentów.
Cel pracy: Celem niniejszej pracy jest głębsze zrozumienie roli leczenia żywieniowego w terapii pacjenta onkologicznego poprzez analizę konkretnego przypadku. Praca ma na celu ukazanie wpływu leczenia żywieniowego na proces zdrowienia pacjenta oraz refleksję nad skutecznością i kompleksowością tego podejścia w kontekście chorób nowotworowych .
Materiał i metoda: Analiza przypadku została wykorzystana jako metoda badawcza, pozwalająca na szczegółowe zrozumienie specyficznych przypadków medycznych w ich realnym kontekście klinicznym. Wybór przypadków opierał się na kryteriach złożoności medycznej oraz reprezentatywności dla pacjentów z wieloma schorzeniami przewlekłymi .
Wnioski: Leczenie żywieniowe stanowi kluczowy element wsparcia pacjentów onkologicznych, pomagając im radzić sobie z efektami ubocznymi terapii, wspierając regenerację organizmu oraz poprawiając ogólną jakość życia. Odpowiednio zbilansowana dieta może znacząco wpływać na wyniki leczenia, zmniejszać skutki uboczne oraz wspierać tolerancję terapii onkologicznej.
(not given)
Keywords:
PL
Choroby nowotworowe, leczenie żywieniowe
(not given)
Reviewers: