Różnice w udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanemu w warunkach cywilnych a wojskowych Bachelor thesis

Thesis information

Language of the thesis: Polish [PL]
Title:
PL
Różnice w udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanemu w warunkach cywilnych a wojskowych
Patterns of behavior of civilian paramedics in combat conditions
Dissertation advisor:
Seminar: Diploma seminar
Organizational unit: Instytut Nauk o Zdrowiu
Date of approval of the subject: Feb. 28, 2024
Abstract:
PL
Medycyna pola walki to zestawienie schematów i postępowań ratowników wojskowych działających w trakcie realizacji zadań bojowych, natomiast medycyna cywilna między innymi kieruje postępowaniem ratowników medycznych działających na co dzień w ramach PRM.

Głównym celem pracy była ocena znajomości schematów oraz podstawowych zagadnień z medycyny taktycznej wśród cywilnych ratowników medycznych.

W niniejszej pracy zastosowano sondaż diagnostyczny.

W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 138 ankietowanych ratowników medycznych, z których mniej niż 30% ankietowanych odbyło szkolenie z zakresu medycyny taktycznej.

Ratownicy medyczni są na przeciętnym poziomie wiedzy z zakresu medycyny pola walki, oraz miejsce zatrudnienia nie ma wpływu na poziom wiedzy z zakresu medycyny taktycznej.
(not given)
Keywords:
PL
CLS, TCCC, Ratownictwo medyczne, Ratownictwo pola walki, Warunki bojowe
CLS, TCCC, Medical rescue, Battlefield rescue, Combat conditions
Reviewers: