Medyczne Czynności Ratunkowe i leczenie szpitalne wobec pacjenta z rozpoznaniem zatorowości płucnej - studium przypadku Bachelor thesis

Thesis information

Language of the thesis: Polish [PL]
Title:
PL
Medyczne Czynności Ratunkowe i leczenie szpitalne wobec pacjenta z rozpoznaniem zatorowości płucnej - studium przypadku
(not given)
Dissertation advisor:
Seminar: Diploma seminar
Organizational unit: Instytut Nauk o Zdrowiu
Date of approval of the subject: Feb. 28, 2024
Abstract:
PL
(not given)
(not given)
Keywords:
PL
(not given)
(not given)
Reviewers: