Odmienność postępowania ratowniczego wobec pacjenta z objawami Nagłego Zatrzymania Krążenia spowodowanego hipotermią - studium przypadku Bachelor thesis

Thesis information

Language of the thesis: Polish [PL]
Title:
PL
Odmienność postępowania ratowniczego wobec pacjenta z objawami Nagłego Zatrzymania Krążenia spowodowanego hipotermią - studium przypadku
(not given)
Dissertation advisor:
Seminar: Diploma seminar
Organizational unit: Instytut Nauk o Zdrowiu
Date of approval of the subject: Feb. 28, 2024
Abstract:
PL
Wstęp: Hipotermia jest stanem, w którym temperatura głęboka ciała spada poniżej 35oC. Hipotermię przypadkową, która jest przedmiotem niniejszej pracy, definiuje się jako niekontrolowany i niezaplanowany, mimowolny proces, podczas którego następuje utrata ciepła z organizmu. Jako jednostka chorobowa przyczynia się do stopniowej depresji wszystkich układów w organizmie człowieka. Błędnie zdiagnozowana oraz nieleczona może doprowadzić do śmierci. Hipotermia uznawana jest jako jedna
z odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia.
Cel pracy: Niniejsza praca licencjacka ma na celu przybliżenie odmienności postępowania ratowniczego wobec pacjentów w hipotermii.
Materiał i metoda: Praca ma charakter kazuistyczny. Metoda podjętych badań opiera się na studium wybranego przypadku pacjentki z zatrzymaniem krążenia spowodowanym hipotermią. Ocenie podlegały podjęte Medyczne Czynności Ratunkowe przez ratowników medycznych jak również zespół medyczny obecny na Izbie Przyjęć.
Wnioski: Na podstawie napisanej pracy można stwierdzić, że hipotermia należy do sytuacji klinicznej bezpośrednio zagrażającej życiu. Jednocześnie jednak wykazuje ona działanie terapeutyczne. Szybka
i dokładna diagnoza oraz niebagatelizowanie problemu, jakim jest hipotermia, aktywne ogrzewanie i wdrożenie odpowiedniego leczenia dają pacjentowi szansę na powrót do życia i zdrowia.
(not given)
Keywords:
PL
hipotermia, temperatura głęboka, ogrzewanie, zatrzymanie krążenia
hypothermia, core temperature, heating, cardiac arrest
Reviewers: