Wpływ COVID 19 na stan psychiczny i fizyczny pacjenta Bachelor thesis

Thesis information

Language of the thesis: Polish [PL]
Title:
PL
Wpływ COVID 19 na stan psychiczny i fizyczny pacjenta
Impact of COVID 19 on the patient's mental and physical state
Dissertation advisor:
Organizational unit: Instytut Nauk o Zdrowiu
Date of approval of the subject: Feb. 23, 2024
Abstract:
PL
W pracy licencjackiej zawarto informacje na temat choroby Covid – 19 a szczególną uwagę przywiązano do powikłań w zakresie zdrowia psychicznego oraz fizycznego jakie wystąpiły wśród osób po przejściu przez zakażenie koronawirusem odpowiedzialnym za wywołanie niniejszej choroby. W niniejszej pracy przedstawiono również przebieg pandemii na świecie jak i w Polsce.
The bachelor's thesis contained information on the Covid-19 disease, and special attention was paid to the complications in mental and physical health that occurred among people after going through the coronavirus infection responsible for causing this disease. This paper also presents the course of the pandemic in the world and in Poland.
Keywords:
PL
Covid - 19, stan psychiczny, stan fizyczny
Covid - 19 disease, mental state, physical state
Reviewers: